JAUHI NERAKA DOSA-DOSA AHLI NERAKA

Rp. 49,000

Rp. {{ formatPrice(priceCheck.pdf.price) }}

(Pdf) +

Rp. {{ formatPrice(priceCheck.hard_copy.price) }}

(Hard Copy)
Type
Qty Stock : Available
Qty
Stock : 23
Note
Mizan Store
Jakarta
4.5

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana, -QS Al-Nisâ' (4): 56 Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurluluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka. -QS Al-Hajj (22): 19-20 Rasulullah Saw. bersabda, ^Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memiliki dua sandal dan dua tali sandal dari api neraka. Otaknya akan mendidih karena panasnya sandal tersebut sebagaimana kuali mendidih. Orang tersebut merasa bahwa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka.^ -HR Muslim Inilah buku tentang gambaran neraka: siksa dan panasnya, minuman ahli neraka, bahan bakar neraka, dosa-dosa yang akan mendorong ke neraka, serta ragam ketaatan yang akan menjauhkan kita dari neraka. Membaca buku ini semoga menjadi titik tolak kehidupan kita semua. Menumbuhkan rasa takut pada neraka, takut kepada Allah, takut berbuat dosa. Mengubah pikiran dan kejiwaan kita menjadi lebih ukhrawi. Menyembuhkan hati kita yang lalai, dan mengendalikan derasnya dorongan syahwat, menuju ridha Allah untuk meraih surga-Nya.